top of page

המשפחות הקרועות

בשנת 1862 החלו הניסיונות ראשונים של יהודי אתיופיה לעלות ארצה, הם נעשו תוך הסכמתו של הקיסר תודרוס השני לאפשר ליהודים לעזוב את קיסרותו....

1
2
bottom of page