top of page
לוגו.jpg

נותנים בחזרה - מחזקים את התנועה

תנועת הנוער החלוצי-ציוני המחנות העולים מפעילה תכניות חינוכיות כבר למעלה מ-90 שנים.

במחנות התנועה מתקיימת פעילות חברתית, ערכית ותרבותית לילדים ונוער בגילאי 19-9.

בפעילויות התנועה משתתפים מדי שנה יותר מ-10,000 חניכים ברחבי הארץ.

התנועה מחנכת להגשמת ערכי מגילת העצמאות ברוח חזונו של הרצל, ושואפת לעצב בישראל חברת מופת.

מטרתנו ליצור אלטרנטיבה לתרבות הנוער בישראל ולחנך לחיי הגשמה ברוח שוויון ערך האדם.

אנו מזמינים אתכם לתמוך ולתרום לחיזוק והצלחת התנועה.

עלה נעלה, כי יכול נוכל לה

אישה וילדה.png
bottom of page