top of page

מחנה רחובות

שנות ה90
שנות ה2000
שנות ה80
שנות ה70
שנות ה60
שנות ה50
שנות ה40

יוני גוטקינד

1997

הקשר היותר משמעותי היה כחבר גרעין תבור

עמית גוטקינד

1992

ממחדשי הפעילות במחנה רחובות בסוף שנות השמונים

אפריים פינקלשטיין

1974

גרעין חצב לגלגל

חסיה קלוץ

1961

גרעין גליל למחניים

חיליק (יחיאל) עפג'ין

1959

מחנה רחובות. גרעין לגדות. גר ברחובות, אלמן, 4 ילדים, גימלאי תע"א

 

שם משתמש בפייסבוק -yehielaf  

דניאל (דני) כהן

1957

גמלאי, גר בזכרון יעקב

עובדיה מור

1953

אהבתי את התנועה, תנועה מאד איכותית, תנועה עם ערכים של יושר, תמיכה ואהבת הזולת והארץ

יצחק ברנשטיין ז"ל

1953

1935-2006

גרעין הגוברים לגדות. היה מנהל הפלחה בקיבוץ במשך מספר שנים עד שחזר לרחובות. נישא לרבקה בת הגרעין
 

מאיר ברקו

1952

חבר תנועה במחנה רחובות מכתה ד' התגיסתי לנחל במסגרת הגרעין (ארצי). עזבתי את גדות ב1956

meberko9 - שם משתמש בפייסבוק

אלעזר אליאש

1950

הכשרת מעוז. כמה מילים לא יספיקו

Please reload

bottom of page