top of page

תפקידה ואחריותה של תנועת המחנות העולים כלפי העם היהודי והיהדות - מרכז התנועה תשע"ח

בסוף ינואר נפגשה הנהגת החניכים והחניכות במרכז התנועה, שהינו שיא תהליך לימוד וחקר בנושא הזהות היהודית והיהדות, אשר התקיים במחנות בשנה האחרונה. במרכז התנועה נחתמה ה-'תוספתא', מסמך החלטות בנוגע לתפקיד ואחריות החניכים כלפי העם היהודי והיהדות. כבר במרכז התנועה החלו החניכים במימוש החלטות התוספתא, ביניהן: בניית מסכת ומזמור חדשים לשבת, תכנית לחגיגות יום העצמאות ה-70, הערכות לפעילות פוליטית בנושא עולים ועלייה לישראל, וכן היגוי וחשיבה על החינוך היהודי-ציוני של השכבה הצעירה בתנועה.  



Comments


bottom of page