top of page

שנת שירות חדשה במחנות העולים - גרעין זמר

שנת שירות זמר הוקמה במטרה לחבר בני נוער שלא גדלו בתנועת הנוער למשימה התנועתית ולמסלול ההגשמה. חניכי הגרעין מגיעים ממגוון ישובים ברחבי הארץ – ערים, קיבוצים ומושבים. חברי הגרעין  עוסקים במשימות מגוונות במגדל העמק ובנצרת עילית, שעיקרן הדרכה במועדוני נוער המופעלים ע"י בוגרי התנועה, והדרכה במחנות התנועה. במהלך שנת השירות חברי הגרעין מוזמנים להצטרף למסלול הנח"ל.     לשמחתנו מספר בני הנוער המתנדבים לשנת השירות זמר גדל משנה לשנה, ובהתאם גם מספר המתגייסים לנח"ל.Comments


bottom of page