top of page

פעילות לחיזוק מערכי הסיוע ברשויות בעת הקורונה

מיד עם היוודע מימדי המשבר פנו קבוצות הבוגרים שלנו לרשויות בהן הם חיים, על מנת להציע סיוע במה שצריך.

בנוף הגליל נרתמו הפעילים למערך המזון, ועוסקים מזה מספר ימים, בצוותים מתחלפים לאורך היום, בארגון הלוגיסטי של המערך ובחלוקה עצמה, שנותנת מענה לתושבי העיר שמהווים חלק מאוכלוסיות הסיכון ולכן נמנעים מיציאה מהבית.

במגדל העמק הפכו הפעילים שלנו לחלק מוביל ומרכזי במערך המתנדבים העירוני. הם מנהלים צוותי מתנדבים, מרכזים את רשימות הצרכים, וכמובן יוצאים בעצמם למשימות שונות בחלוקת מזון ובמענה לצרכים נוספים. גם הרכבים גוייסו למשימה…

בקרוב תתחיל פעילות רשותית גם בראשון לציון. כמו כן יתחילו לפעול מוקדים טלפוניים לסיוע לאוכלוסיות בסיכון ברשויות, בשילוב מתנדבים בני נוער.


המצב המשברי שמאפיין את הימים האחרונים חדש לרשויות ולתושביהן. הצרכים עדיין מתעצבים והם דינמיים ומשתנים. הפעילים שלנו קשובים לצרכים העולים מהשטח, וערוכים לתת מענים נוספים בהתאם לצורך, בחשיבה יצירתית, המון רצון טוב, ושיתוף פעולה עם הגורמים העירוניים.


נאחל להם בהצלחה!


bottom of page