top of page

נפרדים מצריף מגרש הרוסים...

לפני כמה חודשים שיתפנו אתכם במאבק המתנהל על עתידו של צריף מגרש הרוסים בירושלים. בימים אלה אנחנו נאלצים להיפרד מהצריף. 

למה אנחנו יוצאים מהצריף? מתחילת שנות האלפיים מנסים להוציא אותנו מהצריף אך אנחנו עמדנו איתן והתעקשנו להמשיך את הפעילות במקום ההיסטורי החשוב הזה. עיריית ירושלים וממשלת ישראל  מתכוונים לבנות במקום מתחם חדש לאקדמיה לאומנויות בצלאל. מדובר בתוכנית אסטרטגית מרכזית של עיריית ירושלים לשינוי פני מרכז העיר, המגובה בהחלטות ממשלה. אנחנו המשכנו להתעקש לפעול במקום, ביקשנו להישאר כחלק ממתחם בצלאל ועוד, אך כעת הגענו לנקודה שאין לנו יכולת יותר להתנגד לפינוי המקום. תהליך של בוררות בינינו לבין בצלאל יקבע את גובה הפיצוי שנקבל. 

אנחנו רוצים לציין את יציאתנו בטקס פרידה - נשמח מאד לראותכם!Комментарии


bottom of page