top of page

לפי אומדן תנועות הנוער של משרד החינוך המחנות העולים הכפילה את גודלה!

משרד החינוך הודיע לפני כשבועיים כי המחנות העולים הכפילה את גודלה בתשע השנים האחרונות ובכך הכיר בתהליכי הצמיחה שעברה ועוברת התנועה. בשנים האחרונות, הגדלנו את פעילותנו בעיקר בפריפריה החברתית והגאוגרפית של מדינת ישראל. השנה תציין המחנות העולים 90 שנה להקמתה, אנחנו ממשיכים לפעול להגשמת החזון הציוני והחלוצי לבניית חברת מופת בישראל, תוך חתירה מתמדת לצמצום פערים וליצירת חברה שוויונית, צודקת ושוחרת שלום.


הנתונים התפרסמו בעקבות אומדן שקיים משרד החינוך במשך שנתיים. מדובר בהליך בדיקה בו משרד החינוך אומד את מספר החניכים בתנועות הנוער לצורך חלוקת תקציב ועל פי קריטריונים משותפים לכלל התנועות (מדובר על הגודל היחסי של התנועה לצורך תקצוב ולא על הגודל המוחלט).

Comments


bottom of page