top of page

יותר כיף ביחד - תנועת הנוער "המחנות העולים" בימי הקורונה

בתחילת השבוע שעבר נאסר המפגש במסגרת פעילות חינוכית בלתי פורמלית, ובמסגרתה גם פעילות תנועות הנוער.


תנועת הנוער 'המחנות העולים' נערכה להחלטה כזו בימים שקדמו לה, והתגובה הייתה מהירה. לא נותיר את חניכינו ללא מענה חינוכי! תוך ימים ספורים ביססנו שני כלים חינוכיים מרכזיים להדרכה ומפגש בזמן הקורונה:


מביאים את המחנה הביתה: הדרכה מקוונת לקבוצות.

דווקא בעת משבר כמו זו שאנו חווים, יש צורך גדול במיוחד במפגש חברתי מאוורר ומפיג חששות, בשיח עם מדריכה בוגרת וקשובה, ובתחושת המשכיות של מרכיבי החיים שנותנים לאדם (ולילד) תחושת משמעות ותפקיד.

לאור עקרונות אלו הכשרנו מעל 300 מדריכים צעירים ובוגרים בתנועה להדרכה בכלים מקוונים, תוך דגש על התמודדות עם מצוקה בשעת חירום.

בשבוע וחצי שחלפו מאז סגירת המחנות המשיכה להתקיים כלל הפעילות באופן מקוון.

המדריכים קיימו שיחות אישיות עם כל החניכים, התעניינו בשלומם והזמינו אותם לפעילות. התקיימו פעולות לכל החוגים, ערבי בוגרת, קבלות שבת, מפגשי ליווי הדרכה ועוד.

המדריכים ממשיכים להמציא את הפעילות מחדש כל יום ומפתחים רעיונות חדשים לשימוש בכלים הטכנולוגיים.

האתגר הבא שעומד לפתחנו הוא מפעלי פסח. אנחנו מבינים שההדרכה המקוונת היא כלי שעשוי להפוך לשגרתי ולהשחק, ולכן עסוקים ביצירת רעיונות לפעילויות שיא, שייתנו לחג פסח את הגוון המיוחד שלו למרות המגבלות העכשוויות.
2. נפגשים ברשת: אתר FUNTO

מה יש באתר?

  • צ'אט עם מדריך.

  • המלצות קריאה/צפיה/משחק של חניכים לזמן השהות בבית.

  • סרטונים מצחיקים ומפיגי שגרה של מדריכים וחניכים. במה לשתף במה שעובר על ילדים ובני נוער, ולהעלות חיוך.

  • משחקים מקוונים שניתן לשחק בהם ביחד בקבוצות.

  • פעילויות מומלצות בבית.

  • מידע אמין על המחלה.

  • כללי גלישה זהירה ברשת.

  • לוחות זמנים לפעילויות המקוונות.

  • אתר מדריכים בו יש שפע רעיונות להפעלות מקוונות מותאמות לעת הזו.

האתר זוכה לפופולריות רבה ואנחנו רואים שהוא נותן מענה חשוב לילדים ולבני הנוער. אך אנחנו לא שוקטים על השמרים, וממשיכים לפתח אותו. בימים הקרובים יתווספו לאתר פורטל להפניית בני נוער להתנדבות (כגון שיחות עם קשישים, חלוקת מזון, מענה לקווים רשותיים ואיסוף צרכים, ועוד) ופעילויות לילה לבני נוער.

אנחנו שמחים וגאים לומר שאחרי שבוע וחצי של שינוי דרמטי באופי הפעילות התנועתית, לא רק שהיקף הפעילות לא ירד, הוא גדל והתעצם. החניכים מקבלים מענה חינוכי חשוב והמדריכים מרגישים משמעותיים ופעילים.

עלה נעלה, כי גם לקורונה יכול נוכל!


Comments


bottom of page