top of page

הכירו את: אמיר מנדלמן

מי אני: בן 54 גר בחיפה. נשוי + 2. עובד ברפת  מושב הבונים. היסטוריה תנועתית: הייתי חניך במחנה נוה שאנן. ריכזתי את המחנה בכיתה י' עד י"ב. הייתי בגרעין "תפו"ח לקיבוץ אלרום. יצאתי להדרכה והייתי קומונר במחנה קריית ביאליק. אחרי הצבא הגעתי חזרה לאלרום. עזבתי את הקיבוץ אחרי 7 שנים. זיכרון/חוויה מהתנועה: בנוה שאנן הקפדנו לקיים ערב שישי לשכבה הבוגרת לפחות פעם בחודש. בסמוך למחנה קיים בית קולנוע "עממי" שהיה מקרין סרטים בימי שישי. לא פעם הייתי עומד מחוץ לקולנוע כדי שחניכי המחנה לא יחשבו בטעות לבחור בסרט במקום בפעילות התרבותית של המחנה.
bottom of page