top of page

הכירו את: איתן שדה

מי אני? שמי איתן בן 57 נשוי + 3, חבר קיבוץ אלרום. מנהל אגודת המים "מי גולן". היסטוריה תנועתית: חניך במחנה רעננה, חבר גרעין לאלרום. זיכרון מהתנועה: הקופה המשותפת - הנהגנו קופה משותפת אליה נכנסו כל הכנסותינו מהמשכורת צבאית, כל אחד לקח מהקופה שהייתה נגישה לכולם על פי מצפונו. וכמובן, דיונים אין סופיים האם לבנות של חברי אגד מותר לנצל את הכרטיס החופשי.. לצערי תקופת הקופה המשותפת הסתיימה עם "גניבתה" מאחד מחברי הגרעין.


bottom of page