top of page

נזכור

לזכרם של בוגרי המחנות העולים שנפלו על הגנת ישראל

אנו מקימים אתר לזכרם של הנופלים והנופלות, בוגרי התנועה, מקום לזכור יחד ולספר את סיפוריהם.

אנו מזמינים אתכם לשתף אותנו במידע, סיפורים ותמונות מחייהם של חברי התנועה שנפלו במהלך משימת ההגנה על מדינת ישראל.

חלה שגיאה. יש לנסות שנית

hug.bogrim
logo blue.png
העלאת תמונה ראשית

פרטים נוספים על הנופל/ת, במידה ויש לך:

bottom of page