top of page

מחנה מגדל העמק

שנות ה90
שנות ה2000

מיכל בוניאק

2015

גרעין כוכבא. הזיכרונות התנועתיים הכי טובים שהיו לי הם הקורס מדצים שעד עכשיו יש לי חברים משם ותהליך הגרעין

שביט חייבולוב

2013

אתייחס לקוביה כישות אחת המורכבת בכל סך חלקיה, היא נתנה לי אישור בעולם הזה וחשפה לי בו כ'כ הרבה, חסד רב תודה לך

Please reload

שנות ה80
שנות ה70
שנות ה60
שנות ה50
שנות ה40
bottom of page