top of page
רקע עננים כהה.jpg

מחנה:

גרעין:

הגימנסיה העברית בירושלים

מקום מנוחתו בית העלמין בית קשת (חלקה צבאית)

מקום קבורה:

שרגא (פטר) גסמן

שרגא (פטר) גסמן

נפל ביום כ"ז בניסן תש"ח , 06/05/1948

דרגה:

טוראי

עיטורים:

סיפור חייו:

בן חנה ואריה, נולד ביום י"ז בטבת תרפ"א (28.12.1920) בעיירה יאואר, שלזיה, גרמניה. בראשית לימודיו בגימנסיה הצטרף לתנועת "הבונים" ובשעות הפנאי התמסר לעבודה בגינה לשם "הכשרה חלוצית" פרטית. בראשית שנת 1935 עלה עם הוריו לירושלים. שבועות אחדים עבד עם חברי הנוער העולה במשק תל יוסף, למד שנתיים בבית-הספר הריאלי בחיפה, ושנה - בגימנסיה העברית בירושלים. תחילה נמשך לחוגים המרקסיסטיים ומתוך שאיפה להגשמה חלוצית הצטרף בימי לימודיו בגימנסיה ל"מחנות העולים". בפרוץ המאורעות ב-1936 הצטרף ל"הגנה" ומילא תפקידים ושליחויות במסירות ובאחריות בשכונות המרוחקות של ירושלים. אחר-כך מילא תפקידי הגנה ועזרה בעטרות ובקרית ענבים. שרגא המשיך ולמד שנתיים בבית-הספר כדורי. בשנת 1940 הצטרף לקבוצת "הנוער העובד" "אלומות" בפוריה ובחר לו ענף חלוצי במשק: גידול צאן, והצטיין בייחוד בטיפול בעזים. אחרי דרישות רבות הורשה בראשית 1944 להתגייס לצבא הבריטי. שרגא צורף לבריגדה היהודית, והשתתף בקרבותיה ובנדודיה באוסטריה ובגרמניה המובסות. הוא התמסר לעזרת שארית הפליטה במחנה-הפליטים בציילסהיים ליד פרנקפורט ע"נ מיין ובארגון עליית השרידים בנתיבי ההעפלה. בחודש יולי 1946 שוחרר מהצבא הבריטי וחזר לעבודתו בקבוצה. כשהחלו כנופיות קאוקג'י תוקפות את יישובי הגליל התחתון נענתה הקבוצה לדרישותיו התכופות והרשתה לו להצטרף אל שורות המגינים. שרגא שירת כרץ במטה הקרבי של גדוד "ברק" בחטיבת "גולני". ביום כ"ז בניסן תש"ח (6.5.1948) פשט כוח מחטיבת "גולני" על הכפר ערב א-זביח שליד בית קשת, השתלט עליו ופוצץ חלק מבתיו. התארגנות הכוח לנסיגה התעכבה ותוך כדי כך פתחו הערבים בהתקפת-נגד. בעת הנסיגה נפצע אחד מחבריו, ובלכתו עם חברים להביא את הפצוע נפגע גם הוא ונפל. שרגא הובא למנוחת- עולמים בבית-הקברות בבית קשת. בשנת תש"ט הוציאה הקבוצה לזכרו את החוברת "שרגא (פטר) גסמן איש אלומות".

מקום לזכרון

הוסיפו סיפור אישי

זה המקום לשתף בזכרונות ובתמונות, מההכרות שלכם עם מדריכים, חניכים וחברים למחנה, לגרעין או לחוג שנפלו

הנתונים נלקחו מאתר יזכור של משרד הביטחון.

לעדכון פרטים על הנופלים ניתן לשלוח פנייה לצוות האתר דרך טופס זה

נזכור

ספר זכרון לנופלי ונופלות המחנות העולים

bottom of page