top of page
רקע עננים כהה.jpg

מחנה:

גרעין:

תל אביב

מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי קריית שאול

מקום קבורה:

שמואל (שמוליק) שמש

שמואל (שמוליק) שמש

נפל ביום י"ג באדר תשי"ב, 10/03/1952

דרגה:

סגן

עיטורים:

סיפור חייו:

בן זלמן וחנה. נולד ביום א' באדר א' תרפ"ט (11.2.1929) בתל-אביב. אחרי סיימו את לימודיו בבית-הספר היסודי "לדוגמא" סיים את לימודיו בבית-הספר התיכון המקצועי "מונטיפיורי". תחילה היה חבר ב"מחנות העולים" ולאחר-מכן ב"התנועה המאוחדת". אחרי סיימו את לימודיו בבית-הספר "מונטיפיורי" הצטרף לפלי"ם ולילות רבים עמד עם חבריו בתוך המים והעביר מעפילים אל החוף. היה בין אלה שהתערבו בין מעפילי "שבתאי לוז'ינסקי" ונשלחו על-ידי השלטונות הבריטיים לקפריסין. בימי מלחמת-הקוממיות השתתף בקרב הידוע בנבי סמואל והיה מן היחידים שניצלו. לאחר-מכן עבר לחיל-הים ובהיותו ברוך-כשרונות נשלח לקורסים שונים בארץ ובצרפת והגיע לדרגת סגן. חלם על המשכת לימודיו בטכניון העברי בחיפה אך הגורל לא רצה בכך, כי הוא נפל בערב פורים תשי"ב (10.3.1952), שבוע ימים לאחר הישלחו לתפקידו באילת, בשעה שחש להצלת סירות נסחפות בסערה הימה. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול. בבסיס חיל-הים אי-שם נחנכה מרפאה משוכללת על-שמו ולזכרו.

מקום לזכרון

הוסיפו סיפור אישי

זה המקום לשתף בזכרונות ובתמונות, מההכרות שלכם עם מדריכים, חניכים וחברים למחנה, לגרעין או לחוג שנפלו

הנתונים נלקחו מאתר יזכור של משרד הביטחון.

לעדכון פרטים על הנופלים ניתן לשלוח פנייה לצוות האתר דרך טופס זה

נזכור

ספר זכרון לנופלי ונופלות המחנות העולים

bottom of page