top of page
רקע עננים כהה.jpg

מחנה:

גרעין:

חיפה

מקום מנוחתו בית העלמין האזרחי מעוז חיים

מקום קבורה:

שלמה דסאור

שלמה דסאור

נפל ביום ו' באייר תש"ח, 15/05/1948

דרגה:

טוראי

עיטורים:

סיפור חייו:

בן שרה ואברהם, נולד ביום כ"ג בשבט תרפ"ח (14.2.1928) בעיר ולוצלאבק, פולין ועלה ארצה עם הוריו בשנת 1935. המשפחה התיישבה בחיפה. עם סיום הלימודים בבית-ספר מקצועי יצא שלמה, שהיה חבר בתנועת "המחנות העולים", להכשרה ביגור. הגרעין ההתיישבותי, שבו היה חבר, הצטרף לפלמ"ח, ואיתו עבר להכשרה מגויסת במעוז-חיים. שם התחילו להתרקם חיי החברה של הגרעין. מפקדיו דיברו על לבו לצאת לקורס מפקדים, אולם הוא סירב: "כל קורס פירושו - פרידה לזמן ממושך מחיי החברה הנרקמים והולכים, ובזה אינני רוצה" - טען. בינתיים החמיר המצב הכלכלי של הוריו, וזמן קצר לפני החלטת עצרת האו"ם על חלוקת הארץ חזר שלמה הביתה. אולם ימי ישיבתו בבית הוריו לא ארכו. שוב נקרא לשירות. "הגיע הזמן לנצל את הידיעות שרכשנו, כל מה שהכינונו ליום הנכסף, יום שחרור המולדת" - אמר להוריו.

מקום לזכרון

הוסיפו סיפור אישי

זה המקום לשתף בזכרונות ובתמונות, מההכרות שלכם עם מדריכים, חניכים וחברים למחנה, לגרעין או לחוג שנפלו

הנתונים נלקחו מאתר יזכור של משרד הביטחון.

לעדכון פרטים על הנופלים ניתן לשלוח פנייה לצוות האתר דרך טופס זה

נזכור

ספר זכרון לנופלי ונופלות המחנות העולים

bottom of page