top of page
רקע עננים כהה.jpg

מחנה:

גרעין:

גבעת השלושה

מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי נחלת יצחק

מקום קבורה:

שלמה אדטו

שלמה אדטו

נפל ביום י"ב באייר תש"ח, 21/05/1948

דרגה:

טוראי

עיטורים:

סיפור חייו:

בן מזל ויהודה, נולד בעיר אדירנה (אדריאנופול) שבתורכיה האירופית. הוא לא ראה טעם בהמשכת חיים גלותיים של ניוון וכניעה ותבע מההורים שירשו לו לעלות ארצה. כשגבר הלחץ על יהודי תורכיה פגה התנגדות הוריו והם התירו לו לעלות, בקוותם שסופו לחזור אליהם. שלמה הצטרף לשיירה של "עליית-הנוער" ובראשית 1943 הגיע לארץ ברכבת דרך אנטליה וסוריה. שלמה הצטרף ל"הכשרת הנוער" בגבעת השלושה, הסתגל לעבודה והשתדל להיות כאחד מבני הנוער הארצישראלי. הוא היה מהיוזמים להצטרפות חבריו להכשרה מגויסת של "המחנות העולים" במעוז, שם עבד בענף הדיג ונטה שכם לכל התלאות והמבחנים באימונים ובמסעות, הצטיין באומץ-לבו בהתנגשויות עם הערבים והשתתף בעליית-הכיבוש ליחיעם. עם תום תקופת ההכשרה הצטרף לקיבוץ בית הערבה, הסתגל במהרה לקשיי העבודה ודבק בה. הוא נתחבב על חבריו בהכשרה ובקיבוץ. את הגעגועים להוריו כבש בלבו, בתקווה שסוף-סוף יבואו גם הם ארצה. הם אכן באו בזרם העלייה מתורכיה למדינת-ישראל, אך הוא לא זכה לראותם.

מקום לזכרון

הוסיפו סיפור אישי

זה המקום לשתף בזכרונות ובתמונות, מההכרות שלכם עם מדריכים, חניכים וחברים למחנה, לגרעין או לחוג שנפלו

הנתונים נלקחו מאתר יזכור של משרד הביטחון.

לעדכון פרטים על הנופלים ניתן לשלוח פנייה לצוות האתר דרך טופס זה

נזכור

ספר זכרון לנופלי ונופלות המחנות העולים

bottom of page