top of page
רקע עננים כהה.jpg

מחנה:

גרעין:

ירושלים

מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי דגניה א'

מקום קבורה:

עמנואל-מיא מימון

עמנואל-מיא מימון

נפל ביום ט' באייר תש"ח, 18/05/1948

דרגה:

טוראי

עיטורים:

סיפור חייו:

בן אסתר ויעקב, נולד ביום י"ז בתשרי תרפ"ח (13.10.1927) בירושלים. ילדותו היתה קשה ורצופת מחלות ודאגת הורים מסורים. לאחר שהתגבר על סבלות-ילדות אלה הלך והתפתח לילד מוכשר ביותר. היתה בו נטייה לכתיבה, לביטוי עצמי, ללימוד ולהעמקה. הוא הירבה בקריאת ספרים וספרות ישראל ודברי ימי ישראל השפיעו עליו השפעה רבה. לאחר שסיים בית-ספר יסודי נתקבל לבית-ספר תיכון של "הסתדרות העובדים" בירושלים. היה חבר בתנועת "המחנות העולים" ואחר-כך ב"תנועה המאוחדת". כחבר תנועה זו התקשר מנעוריו לחיי חלוציות והגשמה בארץ ולערכי ההגנה העברית. הוא בילה כל קיץ במחנות עבודה. לאחר שסיים את לימודיו עבר עם חבריו למשמר השרון, להכשרה מגויסת. בשנת 1946 נשברה רגלו בתאונת-עבודה וגם לאחר חודשי ריפוי לא חזרה לאיתנה. עם זאת הצטרף בחודש דצמבר 1946 לקבוצת פוריה בגליל התחתון, נעשה במהרה לאחד מעמודי התווך של הקבוצה והיה מסור לה ביותר. הוא התמסר ללימוד, השתלם במדעי-הטבע ובשפות והיה אורח קבוע ב"בית גורדון" בדגניה. עמנואל הירבה לכתוב ועשה זאת בכשרון, בהומור ובבקיאות במכמני הלשון. כן עסק בארכיאולוגיה של סביבות המקום וגם במטאורולוגיה.

מקום לזכרון

הוסיפו סיפור אישי

זה המקום לשתף בזכרונות ובתמונות, מההכרות שלכם עם מדריכים, חניכים וחברים למחנה, לגרעין או לחוג שנפלו

הנתונים נלקחו מאתר יזכור של משרד הביטחון.

לעדכון פרטים על הנופלים ניתן לשלוח פנייה לצוות האתר דרך טופס זה

נזכור

ספר זכרון לנופלי ונופלות המחנות העולים

bottom of page