top of page
רקע עננים כהה.jpg

מחנה:

גרעין:

פתח תקווה

גלגל

מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי פתח תקווה

מקום קבורה:

יצחק-דוד (רותם) לאובר

יצחק-דוד (רותם) לאובר

נפל ביום ט"ז בתמוז תשל"ה, 25/06/1975

דרגה:

טוראי

עיטורים:

סיפור חייו:

בן יעקב וגיזלה. נולד ביום ב' בסיון תשט"ו (23.5.1955) בעיר קלוז' שברומניה. בראשית מרס 1959 עלתה המשפחה לארץ והשתקעה בפתח תקוה. שני השמות - יצחק, דוד - הם על שמות שני סביו, שנספו בשואה. קראו לו גם בשם 'רוברט'. שנה ראשונה למד בבית הספר 'הס' שבמקום, משם עבר לבית הספר 'נצח ישראל' ועם תום לימודיו בו התחיל ללמוד את לימודי התיכון בבית הספר ע"ש י.ח. ברנר שבעיר. יצחק הצטייר בעיני מוריו וחבריו כבחור ער ומשכיל, שעשה חיל בלימודים. בייחוד הצטיין במקצועות ריאליים. עם זאת, הרבה לעסוק בעניינים חברתיים, בפעילותו בבית הספר וגם במסגרת תנועת הנוער בלט בתחושת ההתנדבות וברגש האחריות שלו. בשיעורי החינוך היה פעיל מאוד והשכיל להביע את דעותיו, החריגות לפעמים, בניסוחים בהירים ולא שגרתיים.

מקום לזכרון

הוסיפו סיפור אישי

זה המקום לשתף בזכרונות ובתמונות, מההכרות שלכם עם מדריכים, חניכים וחברים למחנה, לגרעין או לחוג שנפלו

הנתונים נלקחו מאתר יזכור של משרד הביטחון.

לעדכון פרטים על הנופלים ניתן לשלוח פנייה לצוות האתר דרך טופס זה

נזכור

ספר זכרון לנופלי ונופלות המחנות העולים

bottom of page