top of page
רקע עננים כהה.jpg

מחנה:

גרעין:

קומונר

מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי הר הרצל

מקום קבורה:

יהודה אשכול

יהודה אשכול

נפל ביום כ"ז באייר תשכ"ז, 06/06/1967

דרגה:

סרן

עיטורים:

סיפור חייו:

בן אברהם וציפורה. נולד ביום כ' באדר א' תש"ג (25.2.1943) בעין הים. אחרי שגמר את לימודיו בבית הספר התיכון בעין הכרמל עבד שם כמדריך וכמחנך חברת הנוער והיה חבר הקיבוץ. באותה תקופת הדרכה התבלט בגישתו הרצינית ובבגרותו. היה קשור קשר עז למשפחתו. לצה"ל גויס באוגוסט 1961. רצה להצטרף לקומנדו ימי ולשרת בצוללת אך המשק לא אישר את בקשתו זו והוא התנדב לצנחנים. בהתמדה ובעמל רב עלה בחיל זה בסולם הדרגות ועסק בתפקידי פיקוד. היה גאה ביחידתו ובאנשיו. כאשר גמר את שירותו נקרא שוב להדרכה בתנועה ושנה אחת שימש כמדריך ב"המחנות העולים". עבודה זו של חינוך והדרכה העשירה את עולמו בחדרו לתחומם האפור והסגור של נערים קשי-יום, הקנה להם דעת ותרבות ועל כך אהבוהו וכיבדו אותו מאוד. כשם שרצה להניח דעת וידע לזולת היה הוא עצמו צמא לידיעות ורצה להבין ולהעמיק. היה בו חוש מפותח להיסטוריה ולשירה. כן גילה אהבה רבה למוסיקה אשר לה הקדיש הרבה מזמנו הפנוי. את ביתו אהב אהבה רבה ומה מאד שמח בהיולד בנו נועם. כשפרצה מלחמת ששת הימים לא שש אלי קרב, אולם הוא יצא במסגרת המילואים לשרת את עמו וארצו מתוך בטחון שהרי המלחמה בלתי נמנעת היא לדעתו "אך לא נוכל לחיות כשעניבת חנק על צוארנו. הנצחון לנו יהיה כי אנו מוכנים לטפל בכל מצב שיתהווה... איני יודע מה יהיה המחיר אבל אנו מוכנים לכל מחיר". סגן מפקד פלוגה היה ואחראי לאנשיה, בדרגת סגן. ביום השני לקרבות, הוא כ"ז באייר תשכ"ז (6.6.1967), בשעה שהוביל את פלוגתו בהסתערות על גבעת התחמושת בירושלים, שילם את המחיר שעליו דיבר - את חייו הצעירים. הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים. לאחר נפלו הועלה לדרגת סרן. לקראת "שלושים" לנופלו הוציא משק עין הכרמל עלון לזכרו ולזכר יהודה בן זאב. עמוד מיוחד הוקדש לתולדותיו ולתיאור הקרב האחרון ב"מאריות גברו" של יחידת הצנחנים. בחוברת "אשר נפלו במלחמה" של הקיבוץ המאוחד הועלה זכרו.

מקום לזכרון

הוסיפו סיפור אישי

זה המקום לשתף בזכרונות ובתמונות, מההכרות שלכם עם מדריכים, חניכים וחברים למחנה, לגרעין או לחוג שנפלו

הנתונים נלקחו מאתר יזכור של משרד הביטחון.

לעדכון פרטים על הנופלים ניתן לשלוח פנייה לצוות האתר דרך טופס זה

נזכור

ספר זכרון לנופלי ונופלות המחנות העולים

bottom of page