top of page
רקע עננים כהה.jpg

מחנה:

גרעין:

תל אביב

מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי קריית שאול

מקום קבורה:

דניאל (ג'ינג'י) פומרנץ

דניאל (ג'ינג'י) פומרנץ

נפל ביום כ"ו בחשון תשי"ז, 31/10/1956

דרגה:

טוראי

עיטורים:

סיפור חייו:

בן אריה ורבקה. נולד ביום ט"ו במרחשון תרצ"ז (31.10.1936) בתל-אביב. בהיותו כבן שלוש נסע עם הוריו לטיול לפולין כדי לראות את בני-המשפחה. אחרי שובם לארץ פרצה מלחמת-העולם השניה והידיעה שנתקבלה לאחר-מכן, שהמשפחה הושמדה בידי הגרמנים,זעזעה אותו. למד בבית-הספר היסודי "בלפור" ולאחר-מכן בבית-ספר תיכון עירוני א'. ובהיותו בכיתה י"א כתב חיבור גדול על "החולה" בצירוף ציורים, מפות ודיאגרמות; חיבור זה זכה לשבחם של אנשי הוראה ומדע. בין השאר נתבלט חיבורו הגדול על "האיסלאם". הלימודים החביבים עליו היו תולדות עמו וארצו ואף מדעי-המדינה. לאחר סיימו בהצלחה את לימודיו בבית-הספר התיכון למד בקורס גבוה לחקלאות (באמצעות הדואר). היה חניך תנועת "המחנות העולים". אהבתו לארץ ולישראל מילאו את כל ישותו ורבות עבר בארץ לארכה ולרחבה. גויס לצה"ל במסגרת נח"ל באוקטובר 1954 ושירת במשך תשעה חדשים במשק יד-חנה (סנש). בשעת-שירותו השתתף באופן פעיל בפעולות-תגמול שונות כגון חוסאן וקלקיליה. בקרב-קלקיליה השתתף בלי רשות הממונים עליו ולמרות היפצעו לא עזב את שדה-הקרב והמשיך להילחם עד תום-הפעולה. עירער על סוג-הבריאות הנמוך שנקבע לו - וזה תוקן כרצונו, ואז הצטרף ליחידת-הצנחנים של נח"ל. הצטיין באומץ-לבו ולפי המסופר היה מראשוני-הצונחים. נפל בקרב במעבר המיתלה במערכת-סיני ביום כ"ו במרחשון תשי"ז (31.10.1956), יום מלאת לו עשרים שנה (לפי התאריך הכללי). הובא לקבורה בבית-הקברות הצבאי לשעת-חירום בשלח וביום י"ב במרחשון תשי"ח (6.11.1957) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול. השיר "ג'ינג'י" למרים ילן-שטקליס הוקדש לדני בעודנו ילד ואף הוכנס ל"ספר לדני" שהופיע לאחר-מכן. חוברת "לזכרם" שהוצאה על-ידי יד-חנה מוקדשת לשניים מחברי המשק - לאורי לנדוי ולדניאל. ליום השנה לנפלו הוציאו ההורים חוברת לזכרו בשם "היקר מכל יקר". בספרו של אורי מילשטיין, "מלחמת הצנחנים", הועלה זכרו. מפעל של הנצחת-שמו נוסד על-ידי הוריו ביום-השנה הראשון לנפלו - והוא ספריית "אילן" (איגוד ישראלי לילדים נפגעים) ואמו מנהלת את הספריה.

מקום לזכרון

הוסיפו סיפור אישי

זה המקום לשתף בזכרונות ובתמונות, מההכרות שלכם עם מדריכים, חניכים וחברים למחנה, לגרעין או לחוג שנפלו

הנתונים נלקחו מאתר יזכור של משרד הביטחון.

לעדכון פרטים על הנופלים ניתן לשלוח פנייה לצוות האתר דרך טופס זה

נזכור

ספר זכרון לנופלי ונופלות המחנות העולים

bottom of page