top of page
רקע עננים כהה.jpg

מחנה:

גרעין:

קריית ביאליק

יעל

מקום מנוחתו בית העלמין האזרחי אייל

מקום קבורה:

גבריאל (גבי) רובינפלד

גבריאל (גבי) רובינפלד

נפל ביום כ"ה בניסן תשכ"ח, 23/04/1968

דרגה:

סמל

עיטורים:

סיפור חייו:

בן ברטולד ועלמה. נולד ביום ג' בשבט תש"ז (24.1.1947) בעיר גנואה שבאיטליה. המשפחה עלתה אתו לארץ בשנת 1952. גבריאל למד בבית-הספר היסודי בקרית-ביאליק. מגיל י"ב היה חבר בתנועת הנוער "המחנות העולים" עד שהצטרף לגרעין "יעל" של קיבוץ אייל. אחרי שסיים את לימודיו היסודיים למד שנה בבית- הספר התיכון בקרית-חיים והמשיך בבית-הספר החקלאי בכפר- גלים. בגיל ט"ז הצטרף לגרעין של הכשרה מוקדמת בקיבוץ מחניים. בכל חברה אשר בה נמצא, בבית-הספר או בתנועה, היה בולט בכשרונותיו וביכולתו. גם התכונה שבה ניחן - להטות אוזן לצרותיו של הזולת ולשתף עצמו בהתלבטויותיו ואף לבוא לעזרתו בדברי עידוד - הבליטה אותו. לצילום התמסר ימים ולילות וצילומיו, שהיוו דרך משלו להנצחת מצבים ומקומות שונים, מילאו אלבום לא אחד; אלה היו תצלומי כל היפה שבחיים. מילדותו ידע להגיב על כל בעייה שהתעוררה וביכולת זו המשיך גם בהתבגרותו, עד כדי ויכוחים, הסברות והתפלספות. על כך אהבוהו חבריו, כיבדוהו והעריכו אותו. את העבודה חיבב מאד כי הוא ראה בה חלק גדול מעולמו בצבא הוכיח את עצמו כחייל טוב ומסור לתפקידיו, יעיל ואחראי ובעל תושייה ותעוזה. הוא נשלח לקורס מ"כ והתאהב בצבא; הוא מילא ביחידה תפקידי פיקוד והדרכה שונים - והגיע לדרגת סמל. אך גדולה מאהבתו ליחידה היתה אהבתו לקיבוץ אייל ומעולם לא החמיץ הזדמנות ולו הקטנה ביותר כדי להגיע למשק. הוא היה מרבה לכתוב מכתבים מלאי-געגועים הביתה - לחיי-עבודה, להשכמה בבוקר וליציאה לעבודה בשדה - לעבודת האדמה, כי את האדמה אהב. גם את החיים אהב אהבה עזה על כל הטוב והרע שבהם. הוא ידע לנסוך בכל חבריו בטחון בחיוך שלו ובהומור שלו - ועל כן חביב היה על כל חבריו ומפקדיו. אך עוד הוא בשירות-החובה שלו חייב היה לצאת לפעולת-תגמול, הידועה כמיבצע כראמה. גבריאל היה אז מפקד שיריונית ונפצע מפגז טנק ירדני ונכווה קשות. זה היה בצומת אל-מצרי (גשר דמייה), אך יותר מחודש עבר מאז ואחרי שאושפז בבית-החולים מת מפצעיו ביום כ"ה בניסן תשכ"ח (23.4.1968). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות באייל. מפקד-יחידתו כתב להוריו במכתב-התנחומים בין השאר: "גבי היה מראשוני היחידה וממקימיה. הוא שירת ביחידה בתפקידי פיקוד שונים ובכולם הצטיין והיה מטובי המפקדים ביחידה. גבי נפצע פצעים אנושיים וגם ברגעים קשים ידע לחייך ולשמוח ולהתעניין בכל... במותו נשארנו חסרים חבר ולוחם". לאחר נפלו הופיעה חוברת לזכרו בשם "גבי". בחוברת-הזכרון "אשר נפלו במלחמה" של הקיבוץ המאוחד הועלה זכרו.

מקום לזכרון

הוסיפו סיפור אישי

זה המקום לשתף בזכרונות ובתמונות, מההכרות שלכם עם מדריכים, חניכים וחברים למחנה, לגרעין או לחוג שנפלו

הנתונים נלקחו מאתר יזכור של משרד הביטחון.

לעדכון פרטים על הנופלים ניתן לשלוח פנייה לצוות האתר דרך טופס זה

נזכור

ספר זכרון לנופלי ונופלות המחנות העולים

bottom of page