top of page
רקע עננים כהה.jpg

מחנה:

גרעין:

חיפה

מקום מנוחתו בית העלמין האזרחי חיפה-חוף הכרמל

מקום קבורה:

אסף שכנאי

אסף שכנאי

נפל ביום כ"ו בכסלו תש"ח, 09/12/1947

דרגה:

רב טוראי

עיטורים:

סיפור חייו:

בן מרים ואליהו, נולד ביום י"ד בטבת תרפ"ט (27.12.1928) בירושלים למשפחה בעלת הכרה חלוצית-לאומית-סוציאליסטית ובאווירה זו גדל. את ילדותו בילה בכפר יחזקאל. שם החל בלימודיו בבית-הספר וספג את אווירת חיי העמל בכפר. מילדותו אהב את העבודה ולא נמשך אחר הלימודים העיוניים. עם סיום לימודיו בבית-הספר המקצועי שליד הטכניון העברי בחיפה יצא עם חבריו בתנועת "המחנות העולים" להכשרה מגויסת במעוז חיים. באותו זמן היה אביו בשליחות במחנות הפליטים ביוון ואחיו ואחותו שירתו בצבא הבריטי. אסף הבטיח לאביו לפני צאתו לשליחות שלא יעזוב את אמו עד אשר יחזור אחד מבני המשפחה, אך לא יכול לעמוד בכך וביקש במכתב מאביו כי יתיר לו לחזור בו מהבטחתו. לשמחתו קיבל בתשובה לכך את ברכת האב לדרך שבחר בה והיה גאה מאוד על כך. הוא נשלח לבית הערבה, ובשעת חיפוש נשק, על-ידי הבריטים, נעצר תוך היאבקות קשה עם העוצרים. עם חבריו מבית הערבה נעצר לתקופה ממושכת במחנה-המעצר בלטרון. אחרי שחרורו הצטרף להכשרת מעוז וסיים ביגור קורס מ"כים.

מקום לזכרון

הוסיפו סיפור אישי

זה המקום לשתף בזכרונות ובתמונות, מההכרות שלכם עם מדריכים, חניכים וחברים למחנה, לגרעין או לחוג שנפלו

הנתונים נלקחו מאתר יזכור של משרד הביטחון.

לעדכון פרטים על הנופלים ניתן לשלוח פנייה לצוות האתר דרך טופס זה

נזכור

ספר זכרון לנופלי ונופלות המחנות העולים

bottom of page