top of page
רקע עננים כהה.jpg

מחנה:

גרעין:

מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי קריית שאול

מקום קבורה:

אליהו (לילן,לילו) דעדוש

אליהו (לילן,לילו) דעדוש

נפל ביום כ"ט באייר תשכ"ז, 08/06/1967

דרגה:

טוראי

עיטורים:

סיפור חייו:

בן שמואל וג'וליה. נולד ביום א' במרחשון תרצ"ז (17.10.1936) בטריפולי שבלוב. המשפחה עלתה לארץ בשנת 1950. היה חבר תנועת "המחנות העולים". למד בבית ספר יסודי בבאר יעקב ומיד לאחר מכן התחיל לעבוד. בצעירותו היה כדורגלן ב"הפועל". עבד כטייח בבניין במשך כל הזמן. בדצמבר 1953 גויס לצה"ל אך נאלץ להפסיק את שירותו מפני שהיה הבן הבכור והוא היה מפרנס המשפחה; הוא שירת רק כשני שלישים מזמן שירותו. טוב לב וטוב מזג ומוכן לעשות ככל שביכולתו לעזרת הזולת ולעידודו. נסך בטחון ותקווה בלבות חבריו חיוכו לא סר מפניו גם בעת קשה. נשא אשה והיה בעל מסור לאשתו ואב אוהב לשני ילדיו. ביום צאתו למלחמה המשיך לחייך ולעודד את משפחתו והבטיח לחזור בקרוב, אך הפעם לא רצה בכך הגורל, כשהזחל"ם שלו נפגע בהתקפת לילה על חניון הגדוד ממערב לביר גפגפה שבסיני; זה היה ביום הרביעי לקרבות, הוא כ"ט באייר תשכ"ז (8.6.1967). הניח אשה ושני ילדים. הובא לקבורה בבית הקברות הצבאי לשעת חירום בבארי ולאחר זמן הועבר למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בקרית שאול. בספר "על במותיך חלל" בהוצאת חברים לנשק הובאו תולדותיו. זכרו הועלה ב"יסודות", בטאון של הסתדרות פועלי הבניין.

מקום לזכרון

הוסיפו סיפור אישי

זה המקום לשתף בזכרונות ובתמונות, מההכרות שלכם עם מדריכים, חניכים וחברים למחנה, לגרעין או לחוג שנפלו

הנתונים נלקחו מאתר יזכור של משרד הביטחון.

לעדכון פרטים על הנופלים ניתן לשלוח פנייה לצוות האתר דרך טופס זה

נזכור

ספר זכרון לנופלי ונופלות המחנות העולים

bottom of page