top of page
רקע עננים כהה.jpg

מחנה:

גרעין:

תל אביב

מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי קריית שאול

מקום קבורה:

אורי (חריתה) לנדוי

אורי (חריתה) לנדוי

נפל ביום כ"א בתשרי תשי"ז, 26/09/1956

דרגה:

טוראי

עיטורים:

סיפור חייו:

בן שלמה ולאה. נולד ביום י"ב בטבת תרצ"ז (26.12.1936) בתל-אביב. למד בבית-חינוך ועשה כשנתיים בבית-הספר המקצועי על-שם מכס פיין. לאחר-מכן בר לבית-הספר המקצועי בצריפין אבל כעבור זמן מועט הורגשה נטייתו לחיי-כפר ולעבודה ובתוך קבוצה גדולה של "מחנות-העולים", אשר אליה השתייך, עבר משם לגבעת-חיים, בה קיבל את הכשרתו לחיים בתוך משק חקלאי. מרוב התעניינותו בבעלי-חיים התמסר לרפת והספיק ללמוד הרבה תוך שנתיים אלו בהן עבד ברפת של גבעת-חיים ואשר לאחריהן הצטרף למשק יד-חנה (סנש). הואיל וחינוכו היה על החקלאות המשיך בה גם לאחר הצטרפותו לנח"ל בצה"ל (אוקטובר 1954). ראש שאיפותיו היה השתרשות בקרקע ועם סיום שירותו בצה"ל אמר להביא את הוריו אל הקיבוץ שבו השקיע את מיטב כוחותיו. היה חביב ומקובל על רעיו במשק וכן על מפקדיו בצבא. ביום כ"א בתשרי תשי"ז (26.9.1956) נפל בקרב על חוסאן בסביבות-ירושלים. הובא לקבורה בבית-הקברות במשק יד-חנה וביום י"ז בסיון תשי"ח (5.6.1958) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול. אחרי נפלו הוציאו חבריו למשק חוברת "לזכרם", בה נכללים דברים עליו ועל דן פומרנץ ז"ל. זכרו הועלה גם בספרו של אורי מילשטיין, "מלחמות הצנחנים".

מקום לזכרון

הוסיפו סיפור אישי

זה המקום לשתף בזכרונות ובתמונות, מההכרות שלכם עם מדריכים, חניכים וחברים למחנה, לגרעין או לחוג שנפלו

הנתונים נלקחו מאתר יזכור של משרד הביטחון.

לעדכון פרטים על הנופלים ניתן לשלוח פנייה לצוות האתר דרך טופס זה

נזכור

ספר זכרון לנופלי ונופלות המחנות העולים

bottom of page