top of page
רקע עננים כהה.jpg

מחנה:

גרעין:

ירושלים

מקום מנוחתו בית העלמין בית השיטה (חלקה צבאית)

מקום קבורה:

אברהם (פלטי) אופלטקה

אברהם (פלטי) אופלטקה

נפל ביום ח' באדר ב' תש"ח, 19/03/1948

דרגה:

טוראי

עיטורים:

סיפור חייו:

בן רחל ונסים, נולד בחודש אלול תרע"ז (1917) בירושלים. אמו בת למשפחה ספרדית עתיקת-יחס בירושלים. הוא למד בבית-ספר עממי ושתי כיתות בבית-הספר התיכוני למסחר. בהיותו בן 15 הצטרף לתנועת "המחנות העולים" ומטעם תנועתו יצא לשנת- הכשרה בנען, ומכאן, עם מתי-מעט הממשיכים, הגיע ב-1939 לקיבוץ בית השיטה, אליו הצטרף כחבר. שבע מתוך עשר שנות חייו כאן היו מוקדשות לשירותי הביטחון. בשנת 1942 שירת כנוטר. עבודת-יומו הסתכמה בענף-הזיתים, במטבח ובעיקר במחצבת הגלבוע, ההר אשר עליו נפל. אציל-רוח היה וצנוע, נושא בעול החיים באהבה. "שתקנות, חיוך ועזרת חברים אדיבה ציינו את הליכותיו," מעידים עליו חבריו.

מקום לזכרון

הוסיפו סיפור אישי

זה המקום לשתף בזכרונות ובתמונות, מההכרות שלכם עם מדריכים, חניכים וחברים למחנה, לגרעין או לחוג שנפלו

הנתונים נלקחו מאתר יזכור של משרד הביטחון.

לעדכון פרטים על הנופלים ניתן לשלוח פנייה לצוות האתר דרך טופס זה

נזכור

ספר זכרון לנופלי ונופלות המחנות העולים

bottom of page