top of page
רקע עננים כהה.jpg

מחנה:

גרעין:

רחובות

קבוצת גורדוניה

מקום מנוחתו בית העלמין האזרחי דגניה ב'

מקום קבורה:

אברהם בן-חנוך

אברהם בן-חנוך

נפל ביום ט' באייר תש"ח, 18/05/1948

דרגה:

טוראי

עיטורים:

סיפור חייו:

בן מרים וחנוך, נולד בשבת-נחמו תרע"ג (16.8.1913) בעיר פביאניץ, פולין וגדל במשפחה ציונית-עממית. סיים בית-ספר עברי תיכון והיה מראשי "גורדוניה" בלודז' ומהבולטים בחוגי הנוער הציוני החלוצי בפולין. בקבוצת-ההכשרה באולקוש נתגלה כושר פעילותו בחיי הציבור והחברה. הוא נשלח ללמוד חקלאות באוניברסיטת נאנסי שבצרפת, הוסמך לאגרונום וב-1934 עלה ארצה והצטרף לקבוצתו ברחובות, קבוצת "גורדוניה", ונעשה מיד אחד מעמודי- התווך שלה. עם כל חבריו הצטרף לקבוצת דגניה ב', הקים שם את קן משפחתו והשתדל לפתח את החברות שבקבוצה לקרבה משפחתית כוללת, שבה ראה את תמצית ההוויה הקבוצתית. מהיותו איש מוסר וצדק לא הסתפק בשותפות משקית וכלכלית בלבד. היה מסוג המבקרים אשר ביקורתם פורה ומפרה: מכאן פעלתנותו הרבה ומכאן גם עליזותו ואהבת-הרעים שלו. בקבוצה היה פעיל בכל הענפים והמקצועות: בגזברות ובהנהגה הכללית, בעמל היום-יומי ובידיעת החקלאות לכל ענפיה, מדריך ומחנך אידיאלי. נשלח מטעם הקבוצה להדריך נוער והיה חבר בהנהלת כפר הנוער בן שמן. כעסקן בענייני התנועה והמפלגה יזם וביצע את מיזוג "גורדוניה" ו"המחנות העולים" לתנועה חדשה - "התנועה המאוחדת". נציג בוועידות, בכינוסים ובשליחות לאיטליה אחרי המלחמה. היה נבחר תנועתו לקונגרס הציוני הכ"ב. חבר עליז ואיש "הגנה" פעיל. השתתף בעליית-הכיבוש במעלה החמישה וכן במבצעים חלוציים אחרים. חיזק בחבריו את האמונה בניצחון וכשהלך לעזור בעבודה בקיבוץ שער הגולן, נקודת-הספר הקיצונית שסבלה רבות מהפגזות הסורים - הביא עימו מטען גדול של אופטימיות.

מקום לזכרון

הוסיפו סיפור אישי

זה המקום לשתף בזכרונות ובתמונות, מההכרות שלכם עם מדריכים, חניכים וחברים למחנה, לגרעין או לחוג שנפלו

הנתונים נלקחו מאתר יזכור של משרד הביטחון.

לעדכון פרטים על הנופלים ניתן לשלוח פנייה לצוות האתר דרך טופס זה

נזכור

ספר זכרון לנופלי ונופלות המחנות העולים

bottom of page