top of page

מחנות עמק חפר

יוני טסקר

2005

מחנה גבעת חיים מאוחד. גרעין תפן. קבוצת שמש. זוכר לטובה את המגורים בנערן, לעבוד בצוותים תנועתיים ולחיות חיי קהילה

אסף מאירי

2001

שם משתמש בפייסבוק - אסף מאירי

סער דייג

1999

חי בנערן. מגדל תמרים וזיתים

דנה לנדאו

1996

מחנה גח"א. עלה נעלה

אדם הישראלי

1994

את המסע שלי בתנועה התחלתי בתור קיבוצניק מגבעת חיים איחוד שהגיע להיות קומונר במחנה רעננה ולמעשה הוא נמשך עד היום. עברתי בדרך תחנות רבות שהמשמעותית ביניהן ביותר, בלי ספק היתה החלק שלקחתי בהקמת תנועת הבוגרים וקיבוץ נערן שלשמחתי ממשיכים לשגשג ולהתרחב. עלה נעלה

Please reload

שנות ה90
שנות ה2000
שנות ה80
שנות ה70
שנות ה60
שנות ה50
שנות ה40
bottom of page